Wat is cliëntgerichte psychotherapie?

Uw therapeut biedt u een persoonlijk en menselijk therapeutisch contact en luistert naar u vanuit een accepterende houding. Binnen een emotioneel intensieve werkrelatie richt u zich samen op een aandachtige exploratie van uw problemen.

Uw klacht is het beginpunt van de behandeling, maar vaak ligt de werkelijke oorzaak elders. Die kan bijvoorbeeld met gebeurtenissen uit uw jeugd te maken hebben, met een traumatische ervaring, of met een vertekend zelfbeeld. Samen met uw therapeut kunt u zoeken naar eventueel dieper liggende oorzaken van uw problemen en daar aan werken.
U leert uzelf beter kennen, waardoor u uw mogelijkheden beter zult kunnen benutten en uw beperkingen kunt leren aanvaarden en er mee omgaan. Hierdoor kunnen uw klachten en symptomen verminderen of verdwijnen.