Declareren bij uw zorgverzekeraar

Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar.Ik heb geen contracten meer met de verzekeraars. Dat betekent dat u zelf de nota ontvangt en moet indienen bij uw verzekeraar. De verzekeraar vergoedt tussen 60 en 75%, afhankelijk van uw polis. U moet dus, naast uw verplichte eigen risico, een gedeelte zelf betalen.

Let op: het is wel noodzakelijk dat u een verwijzing heeft van uw huisarts. Sinds 1 januari 2014 bepaalt de huisarts voor welk soort hulp u in aanmerking komt: basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.

Ik hanteer NZA-tarieven voor verzekerde zorg:
Voor niet verzekerde zorg is het tarief € 95,- per sessie van 60 minuten, evenals voor zelfbetalers.
Bij no-show (niet verschijnen zonder afzegging) kan ik € 25,- in rekening brengen.