Beroepsvereniging en klachten

Heeft u klachten over de therapie? Dan is het natuurlijk het prettigst als u dat eerst met mijzelf bespreekt. Mocht u dat niet willen, dan kunt u zich wenden tot een van de beroepsverenigingen waar ik bij ben aangesloten: